Počítače

Črv 18 00:02

Články o LDAP

Konečně se začínají čím dál více prosazovat řešení postavená na bázi protokolu LDAP. Proto dávám v plen svou diplomovou práci dostupnou na konci tohoto příspěvku, nebo na adrese diplomovou prácí, která snad bude někomu užitečná. Dále doporučuji vaší pozornosti web Zdeňka Burdy na adrese ldap.zdenda.com.

Črv 17 16:42

JpGraph - knihovna pro kreslení grafů

Jelikož někteří z nás potřebují k pochopení statistických dat jejich grafické vyjádření pomocí grafu, jsme nuceni nějakým způsobem generovat grafy. V PHP máme možnost jejich generování pomocí standardní knihovny GD2. Bohužel poskytuje tato knihovna jen základní možnosti pro kreslení grafiky, proto je vhodné využít některou z již vytvořených knihoven.

Črv 17 14:37

Abstraktní továrna (Abstract Factory)

Účel:

Poskytuje rozhraní pro vytváření řad příbuzných nebo závislých objektů, aniž by se musely specifikovat konkrétní třídy.

Jiné názvy:

Kit (souprava)

Použití:

Vzor Abstraktní továrna lze použít v  následujících případech:

Črv 14 05:08

Přechod na Drupal

Dnes ráno jsem se rozhodl, že definitivně přejdu na CMS Drupal, protože více vyhovuje mému kutilství. Zatím jsem zvolil jedno z předinstalovaných témat a necítím potřebu vytvářet téma nové.

Črv 13 20:02

Instalace Eclipse

Populární vývojový nástroj Eclipse se instaluje skoro sám. K jeho instalaci je třeba nainstalovaná Java SDK. Dále je potřeba stáhnout binárky Eclipse a rozbalit je do vhodného adresáře, ke kterému je pak třeba uvést cestu do proměnné PATH. Do ní je rovněž vhodné nastavit cestu k adresáři obsahujícímu Eclipse.

Črv 05 03:14

Úvodní stránka

Toto je můj první pokus se systémem Drupal. Zkouším v něm realizovat modul pro správu WiFi uzlů (k vaší smůle je přístup umožně pouze určitým lidem) a celkem se mi líbí, jak je Drupalí API napsáno a jak snadno jej lze narozdíl od Joomly rozšířit. Ověřilo se mi to, co jsem již několikrát četl. Chcete-li rychlé nasazení a snadnou instalaci, sáhněte po Joomle. Chcete-li zajímavou funkcionalitu ... je tu Drupal.