Příkaz ifconfig

Příkaz ifconfig slouží k ovládání a nastavení síťových zařízení a má celou řadu parametrů.

up
down
netmask
nastavení síťové masky
broadcast
nastavení broadcastové adresy
[-]promisc
add
Přidání IPv6 adresy
del
Odebrání IPv6 adresy

Příklady použití

Uvedené příklady předpokládají, že máme v počítači dvě síťové karty, přičemž IP adresy pro eth0 jsou přiřazovány dynamicky pomocí DHCP.

Pokud na naší síti máme DHCP server, stačí síťové zařízení aktivovat a dostane IPv4 adresu přidělenou.
benote:~# ifconfig eth1 up
Raději si ale budeme hrát bez DHCP a přiřadíme IPv4 adresu ručně.

benote:~# ifconfig eth1 192.168.1.2
Tento příkaz nám nastavil síťovou masku na hodnotu 255.255.255.0. Pokud chceme masku jinou, musíme použít parametr netmask se zadanou maskou.
benote:~# ifconfig eth1 192.168.1.2 netmask 255.255.255.240
Po výpisu ale dojdeme k závěru, že je broadcast špatně nastavený. Proto ho raději přenastavíme.
benote:~# ifconfig eth1 192.168.1.2 netmask 255.255.255.240 broadcast 192.168.1.15

V některých případech (např. pro použití protokolu https) potřebujeme ale pro jeden počítač několik IPv4 adres. Jak na to? Přidáním dalšího síťového rozhraní, nikoliv však fyzického (99...99 PCI slotů apod. určitě nemáme), ale virtuálního. Virtuální rozhraní lze přiřadit k již existujícímu síťovému rozhraní, pozná se podle označení. Zatímco normální síťové zařízení (budeme uvažovat pouze ethernet) má označení eth0, eth1 apod., virtuální síťové zařízení přidává k tomu fyzickému ještě speciální identifikátor :číslo, např. tedy eth1:1, eth1:2 apod.

IPv4 adresu pro virtuální zařítení eth1 přiřadíme velmi jednoduše.
benote:~# ifconfig eth1:1 192.168.1.3 netmask 255.255.240 broadcast 192.168.1.15
Virtuální síťovou kartu zase vypneme.
benote:~# ifconfig eth1:1 down

No ale proč trošku nezazáškodničit se změnou MAC adresy ;-). Původní MAC adresu 00:0A:E4:28:05:EE změníme na 00:0A:E4:28:05:AE.

benote:~# ifconfig eth1 hw ether 00:0A:E4:28:05:AE
Pokud chceme odposlouchávat komunikaci na síťovém segmentu, přepneme kartu do takzvaného promiskuitního režimu.
benote:~# ifconfig eth1 promisc
Dosti odposlouchávání (na to stejně potřebujeme nějaký vhodný software, např. tcpdump nebo ethereal, zase se vrátíme zpět.
benote:~# ifconfig eth1 -promisc

Pokud potřebujeme přidat IPv6 adresu (jednu obdrží síťové rozhraní v rámci EUI-64), lze samozřejmě ifconfig také použít. Jelikož je v IPv6 počítáno s použitím více adres na jedno rozhraní, není třeba přidávat virtuální síťová rozhraní jako je tomu u IPv4.
benote:~# ifconfig eth1 add fe80::c0a8:384/96
Smazání IPv6 adresy je také jednoduché.
benote:~# ifconfig eth1 del fe80::c0a8:384/96