Pro Apache XML

Před nedávnem jsem hledal nějaké informace o tom, jak v Javě pracovat s XML. V češtině je informací jak šafránu, musel jsem tedy zabrousit do liteatury cizojazyčné. Knihu Pro Apache XML vydalo nakladatelství Apress v roce 2006. Napsal ji Dr. Poornachandra Sarng a musím uznat, že se mu docela podařila.

Ačkoliv anglicky umím asi jako francouzsky (no dobře, francouzsky neumím vůbec, anglicky jakžtakž "zvládám" číst psanou dokumentaci), kniha je psaná poměrně jasnou, přehlednou a srozumitelnou angličtinou (inu, pan doktor není Tolkien :-)). Kniha se zabývá XML a práce s ním pomocí nástrojů od Apache.

V první kapitole je probráno XML jako takové. Je v ní na názorných příkladech vysvětleno vše o struktuře XML, jmenné prostory, DTD a XML Schema.

V kapitole 2. jsou rozebrány parsovací modely SAX a DOM. SAX jsem po pravdě řečeno ještě nikdy nezkoušel, parsování pomocí DOM je vysvětleno na klasickém W3C parseru. Já osobně preferuji raději dom4j API. Vedle těchto dvou modelů je rozebrána práce s XMLBeans.

Kapitola 3. se zabývá popisem Web Services, věnuje se zejména protokolu SOAP, WSDL a UDDI.

Zatímco kapitola 3. je spíše teoretická a popisuje strukturu XML dokumentů, kapitola 4. se věnuje ryze praktickému programování Web Services.

Kapitola 5. se věnuje zpracování XSLT, konkrétně pomocí Xalan. Vedle jeho instalace a použití je tu vysvětlen XPath, následován XSLT.

V kapitole 6. je rozebráno XSL-FO, zejména pro transformaci do PDF dokumentu. Vedle PDF je ukázáno i SVG, generování tabulek. Velmi užitečná kapitola.

Kapitola 7. ukazuje praktické použití projektu Cocoon, možnosti transformace do PDF, XLS, RTF a dalších formátů. Rovněž je ukázána možnost XML Server Pages (XSP).

Kvůli kapitole 8. jsem de-facto knihu četl, autor se v ní zabývá standardem XML-Dig, tedy digitálně podepsaným XML dokumentem za použití XML Security. Tuto knihovnu lze použít v Javě verze 1.4 až 6.0, ačkoliv do 6.0 se XML-Dig konečně dostalo.

Kapitola 9. mě přijde opravdu už jako pomyslná třešnička na dortu, zabývá se použitím XML databáze Xindice, zatímco autor považuje za velké finále kapitolu 10. věnující se projektu Apache Forrest. V přílohách jsou ukázky instalace všech použitých komponent.

Příklady použité v knize jsou názorné, srozumitelné a nesmírně užitečné. Každému kdo potřebuje nějaké informace o XML a Javě ji vřele doporučuji, na mé soukromé stupnici uděluji hodnocení 8/10 a myslím že k vzhledem k angličtině a popisovanému tématu se jedná o velmi vysoké hodnocení. Je velká škoda, že tato užitečná kniha na našem trhu nejspíš nikdy nevyjde, okruh zájemců nebude tak široký, jak by naši vydavatelé potřebovali a její překlad a vydání se jim nevyplatí.