Rady pro psaní

 • Allowed HTML tags: <img> <a> <em> <strong> <cite> <code> <var> <abbr> <acronym> <kbd> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <blockcode> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <thead> <tfoot> <tr> <td> <th> <p>

  Tento web povoluje HTML obsah. Možná vás děsí učení se HTML, ale naučit se používat několik málo nejzákladnějších HTML "značek" je velice snadné. Tato tabulka poskytuje příklady pro každou značku povolenou na tomto webu.

  Více informací najdete ve specifikaci HTML u W3C nebo si najděte jiné stránky, kde je HTML vysvětleno.

  Popis značkyNapíšeteZískáte
  Chybí nápověda pro značku img.
  Odkazy na jiné stránky<a href="http://benak.net">Benak.NET</a>Benak.NET
  Zvýrazněné<em>Zvýrazněné</em>Zvýrazněné
  Tučné<strong>Tučné</strong>Tučné
  Citace<cite>Citace</cite>Citace
  Zobrazení zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
  Chybí nápověda pro značku var.
  Zkratka<abbr title="Zkratka">Zkr.</abbr>Zkr.
  Zkratka<acronym title="Dvojznaková zkratka">DZ</acronym>DZ
  Chybí nápověda pro značku kbd.
  Nečíslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ul> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
  • První položka
  • Druhá položka
  Číslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ol> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
  1. První položka
  2. Druhá položka
  Seznam definice je podobný ostatním HTML seznamům. <dl> začíná seznam definic, <dt> začíná termín a <dd> začíná popis definice.<dl> <dt>První termín</dt> <dd>První definice</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhý definice</dd> </dl>
  První termín
  První definice
  Druhý termín
  Druhý definice
  Chybí nápověda pro značku blockcode.
  Nadpis<h1>Nadpis</h1>

  Nadpis

  Nadpis<h2>Podnadpis</h2>

  Podnadpis

  Nadpis<h3>Podnadpis tři</h3>

  Podnadpis tři

  Nadpis<h4>Podnadpis čtyři</h4>

  Podnadpis čtyři

  Nadpis<h5>Podnadpis pět</h5>
  Podnadpis pět
  Tabulka<table> <tr><th>Záhlaví tabulky</th></tr> <tr><td>Buňka tabulky</td></tr> </table>
  Záhlaví tabulky
  Buňka tabulky
  Chybí nápověda pro značku tbody.
  Chybí nápověda pro značku thead.
  Chybí nápověda pro značku tfoot.
  Implicitně se odstavce přidávají automaticky, takže touto značkou přidáte další.<p>Odstavec jedna.</p> <p>Odstavec dvě.</p>

  Odstavec jedna.

  Odstavec dvě.

  Většinu neobvyklých znaků můžete zadávat bez problémů.

  Pokud narazíte na problémy, zkuste použít HTML entity. Např. zapište &amp; pro znak ampersandu &. Kompletní seznam HTML entit naleznete na stránce entity. Mezi nejpoužívanější patří:

  Popis znakuNapíšeteZískáte
  Ampersand&amp;&
  Větší než&gt;>
  Menší než&lt;<
  Uvozovky&quot;"
 • Automaticky se rozeznávají řádky a odstavce. Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, prostě přidejte pár prázdných řádků.
 • Syntax highlighting of source code can be enabled with the following tags:

  • Generic syntax highlighting tags: "<code>", "<blockcode>".
  • Language specific syntax highlighting tags: .

  Options and tips:

  • The language for the generic syntax highlighting tags can be specified with one of the attribute(s): type, lang, language. The possible values are: "abap" (for ABAP), "actionscript" (for ActionScript), "actionscript3" (for ActionScript 3), "ada" (for Ada), "apache" (for Apache configuration), "applescript" (for AppleScript), "apt_sources" (for Apt sources), "asm" (for ASM), "asp" (for ASP), "autoit" (for AutoIt), "avisynth" (for AviSynth), "bash" (for Bash), "basic4gl" (for Basic4GL), "bf" (for Brainfuck), "bibtex" (for BibTeX), "blitzbasic" (for BlitzBasic), "bnf" (for bnf), "boo" (for Boo), "c" (for C), "c_mac" (for C (Mac)), "caddcl" (for CAD DCL), "cadlisp" (for CAD Lisp), "cfdg" (for CFDG), "cfm" (for ColdFusion), "cil" (for CIL), "cmake" (for CMake), "cobol" (for COBOL), "cpp" (for C++), "cpp-qt" (for C++ (QT)), "csharp" (for C#), "css" (for CSS), "d" (for D), "dcs" (for DCS), "delphi" (for Delphi), "diff" (for Diff), "div" (for DIV), "dos" (for DOS), "dot" (for dot), "drupal5" (for Drupal 5), "drupal6" (for Drupal 6), "eiffel" (for Eiffel), "email" (for eMail (mbox)), "erlang" (for Erlang), "fo" (for FO (abas-ERP)), "fortran" (for Fortran), "freebasic" (for FreeBasic), "genero" (for genero), "gettext" (for GNU Gettext), "glsl" (for glSlang), "gml" (for GML), "gnuplot" (for Gnuplot), "groovy" (for Groovy), "haskell" (for Haskell), "hq9plus" (for HQ9+), "html4strict" (for HTML), "idl" (for Uno Idl), "ini" (for INI), "inno" (for Inno), "intercal" (for INTERCAL), "io" (for Io), "java" (for Java), "java5" (for Java(TM) 2 Platform Standard Edition 5.0), "javascript" (for Javascript), "kixtart" (for KiXtart), "klonec" (for KLone C), "klonecpp" (for KLone C++), "latex" (for LaTeX), "lisp" (for Lisp), "locobasic" (for Locomotive Basic), "lolcode" (for LOLcode), "lotusformulas" (for Lotus Notes @Formulas), "lotusscript" (for LotusScript), "lscript" (for LScript), "lsl2" (for LSL2), "lua" (for Lua), "m68k" (for Motorola 68000 Assembler), "make" (for GNU make), "matlab" (for Matlab M), "mirc" (for mIRC Scripting), "modula3" (for Modula-3), "mpasm" (for Microchip Assembler), "mxml" (for MXML), "mysql" (for MySQL), "nsis" (for NSIS), "oberon2" (for Oberon-2), "objc" (for Objective-C), "ocaml" (for OCaml), "ocaml-brief" (for OCaml (brief)), "oobas" (for OpenOffice.org Basic), "oracle11" (for Oracle 11 SQL), "oracle8" (for Oracle 8 SQL), "pascal" (for Pascal), "per" (for per), "perl" (for Perl), "php" (for PHP), "php-brief" (for PHP (brief)), "pic16" (for PIC16), "pixelbender" (for Pixel Bender 1.0), "plsql" (for PL/SQL), "povray" (for POVRAY), "powershell" (for PowerShell), "progress" (for Progress), "prolog" (for Prolog), "properties" (for PROPERTIES), "providex" (for ProvideX), "python" (for Python), "qbasic" (for QBasic/QuickBASIC), "rails" (for Rails), "rebol" (for REBOL), "reg" (for Microsoft Registry), "robots" (for robots.txt), "ruby" (for Ruby), "sas" (for SAS), "scala" (for Scala), "scheme" (for Scheme), "scilab" (for SciLab), "sdlbasic" (for sdlBasic), "smalltalk" (for Smalltalk), "smarty" (for Smarty), "sql" (for SQL), "tcl" (for TCL), "teraterm" (for Tera Term Macro), "text" (for Text), "thinbasic" (for thinBasic), "tsql" (for T-SQL), "typoscript" (for TypoScript), "vb" (for Visual Basic), "vbnet" (for vb.net), "verilog" (for Verilog), "vhdl" (for VHDL), "vim" (for Vim Script), "visualfoxpro" (for Visual Fox Pro), "visualprolog" (for Visual Prolog), "whitespace" (for Whitespace), "whois" (for Whois (RPSL format)), "winbatch" (for Winbatch), "xml" (for XML), "xorg_conf" (for Xorg configuration), "xpp" (for X++), "z80" (for ZiLOG Z80 Assembler).
  • Line numbering can be enabled/disabled with the attribute "linenumbers". Possible values are: "off" for no line numbers, "normal" for normal line numbers and "fancy" for fancy line numbers (every nth line number highlighted). The start line number can be specified with the attribute "start", which implicitly enables normal line numbering. For fancy line numbering the interval for the highlighted line numbers can be specified with the attribute "fancy", which implicitly enables fancy line numbering.
  • If the source code between the tags contains a newline (e.g. immediatly after the opening tag), the highlighted source code will be displayed as a code block. Otherwise it will be displayed inline.

  Defaults:

  • Default highlighting mode for generic syntax highlighting tags: when no language attribute is specified, no syntax highlighting will be done.
  • Default line numbering: normal line numbers.

  Examples:

  You typeYou get
  <code>foo = "bar";</code>Inline code with the default syntax highlighting mode.
  <code>
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with the default syntax highlighting mode.
  <code lang="fo" linenumbers="normal">
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with syntax highlighting for FO (abas-ERP) source code
  and normal line numbers.
  <code language="fo" start="23" fancy="7">
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with syntax highlighting for FO (abas-ERP) source code,
  line numbers starting from 23
  and highlighted line numbers every 7th line.