Mé zkušenosti s LDAP

V následujících zápiscích bych velmi rád sepsal (podle času, chuti a možnosti) své zkušenosti s LDAP protokolem a jeho návazností na různé části informačních systémů.

Kniha poznámek bude neustále ve vývoji, a obsah článků se bude časem změnit (najdu-li nový poznatek, někdo mě upozorní na nedostatky apod.), proto prosím o shovívavost. Rovněž s velkou radostí přijmu jakékoliv připomínky a náměty, přeci jen od napsání mé diplomky uplynuly už čtyři roky, software se vyvíjí a já jsem tvor zapomětlivý.

Software pro práci s LDAPem

LDAP servery

Prohlížeče

Klientské programy

Zdroje o LDAP

O protokolu LDAP existuje už poměrně dost odborné literatury, naneštěstí většina toho je v angličtine.

Knihy

Knih o LDAPu moc vydáno nebylo, narozdíl třeba od MySQL

Diplomová práce - použití adresářových služeb
v informačních systémech
Moje diplomová práce sepsaná v roce 2004, přihřívání si vlastní polívčičky, ale dnes bych ji sepsal úplně jinak.
Mastering OpenLDAP: Configuring, Securing and Integrating Directory Services
Kniha z nakladatelství Packt Publishing, v současné době ji čtu a zdá se, že není špatná. Pojednává především o nastavení OpenLDAP serveru, ale obsahuje výtečné rady, jak například vytvořit DIT apod. Mé hodnocení 3,5 pračky Whirpool (btw. Whirpoolky jsou pěkný šmejd).

WWW stránky

Využití LDAPu v praxi
Skvělá stránka od Zdeňka Burdy, je vidět, že má autor s LDAPem bohaté zkušenosti (5 praček)
Samuraj-cz
Zaměřeno převážně na Active Directory, ovšem skvélé čtení (5 praček).

RFC