Domény - DOMAIN

Časem přijdeme na to, že se nám v databázovém schématu některé datové typy a jejich kontroly a omezení velmi často opakují. Například je-li daný záznam aktivní se může objevit nejen u uživatele, ale i u výrobku položky v číselníku apod. Dalším ještě vhodnějším příkladem je e-mailová adresa, která musí být zkontrolována na správnost tvaru a tento datový typ a kontrolu bychom měli definovat pokaždé. Sáhneme proto raději k doménám, definujeme datový typ a omezení pouze jednou a více se o problém nestaráme.

Vytvoření domény

Příklad

  1. CREATE DOMAIN enabled AS BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL;
  2. CREATE DOMAIN names AS VARCHAR(128) NOT NULL;
  3. CREATE TABLE wp.wpnodes_data (
  4. id INTEGER NOT NULL,
  5. parent INTEGER,
  6. owner INTEGER,
  7. name names,
  8. active enabled,
  9. PRIMARY KEY (id)
  10. );

Smazání domény

DROP DOMAIN enabled;