Schémata - SCHEMA

Schémata jsou další skvělou věcí, kterou jsem v PostgreSQL objevil čirou náhodou. Umožní zpřehlednění struktury tabulek a pohledů a jejich rozdělení do logických skupin. Ve své podstatě bych je přirovnal ke jmenným prostorům, používaným např. v C++. Pokud máme od poskytovatele k dispozici jednu databázi a chceme si v tabulkách udržet přehled, která tabulka patří do jakého projektu, jsou schemata dobrým řešením.

CREATE SCHEMA

Příkaz vytvoří nové schéma.

  1. CREATE SCHEMA nazev [ AUTHORIZATION uzivatel ] [ element [...] ]
  2. CREATE SCHEMA AUTHORIZATION uzivatel [ element [ ... ] ]

Parametry

nazev
Název schématu. Pokud je název vynechán, bude použito jako název použito jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Název schématu nesmí začít na pg_, které je vyhrazeno pro systémový katalog.
uzivatel
element
Tabulky (CREATE TABLE), pohledy (CREATE VIEW), indexy (CREATE INDEX), sekvence (CREATE SEQUENCE), spouště (CREATE TRIGGER) a oprávnění (GRANT), která jsou akceptována příkazem CREATE SCHEMA.

DROP SCHEMA

Příkaz pro smazání schématu.

Syntaxe

DROP SCHEMA [IF EXISTS] name [, ...] [CASCADE | RESTRICT]

Parametry

IF EXISTS
name
CASCADE
RESTRICT

ALTER SCHEMA

Syntaxe

ALTER SCHEMA name RENAME TO newname
ALTER SCHEMA name OWNER TO newowner

Parametry

name
Název existujícího schématu
newname
Nový název schématu. To nesmí začít pg_, které je vyhrazeno pro systémové schéma.
newowner
Nový vlastník schématu