Pravidla - RULE

Při analýze našeho stávajícího informačního systému jsem narazil na nutnost použití funkcí a spouští. Spouště jsou buď typu BEFORE, nebo AFTER. Co ale dělat v případě, že potřebuju nějakou operaci vykonat INSTEAD, tedy místo požadované operace? Např. MS SQL server nabízí spouště typu INSTEAD OF, ale u PostgreSQL jsem je nenašel. Zato jsem objevil něco, co se nazývá RULE a je spouším velmi podobné.

Pravidla se dělí na dva druhy. Pravidla pro zobrazování a pravidla pro aktualizace. Pravidla pro zobrazování jsou shodná s pohledy